Prostočasnik - revija za ustvarjalno preživljanje prostega časa

Naročite se

Naročilo v 2. korakih

1. Naročite se

a) po telefonu: 01 515 56 00 ali 041 805 988 (Rada Kos).
b) z naročilnico (najdete jo v prostočasniku)
c) po elektronski pošti: revija@prostocasnik.si

Podatki

Za nemoteno dostavo pri naročilu potrebujemo:

  • Ime in priimek oz. naziv prejemnika
  • Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)
  • Kontakt (telefon ali e-naslov kontaktne osebe)
  • Davčno številko (ko je plačnik pravna oseba oz. podjetje)

V primeru, da je plačnik druga oseba, potrebujemo poleg prejemnika še podatke plačnika.

2. Plačilo

Po prejemu vašega prvega izvoda Prostočasnika boste prejeli račun (pravne osebe) oz. položnico (fizične osebe).
Pri plačilu nujno navedite na številko sklica na računu. Ta drobna pozornost zelo olajša računovodsko poslovanje.

Prodajni in plačilni pogoji

Na leto izidejo 4 številke.

Celoletna naročnina s popustom znaša 14,99 € (3.592,20 SIT). V ceni sta vključena 8,5% DDV in poštnina.

Naročnina na revijo začne teči s prejemom prve številke. Naročniško obdobje traja do preklica. Po izteku naročniškega obdobja se podaljša za naslednje naročniško obdobje, če naročnik ne prekliče naročila.